ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Η Β Χειρουργική κλινική, παρά την διαχρονική μείωση των ημερών του χειρουργείου, του αριθμού των χειρουργικών αιθουσών, την απώλεια  εργάσιμων ημερών λόγω απεργιών και στάσεων εργασίας και τη διατήρηση σταθερού αριθμού χειρουργικών κλινών, παρουσιάζει συνεχή αύξηση του αριθμού των χειρουργικών επεμβάσεων , του αριθμού των νοσηλευθέντων ασθενών και του αριθμού των εξεταστέντων στα εξωτερικα ιατρεία και στο τμήμα επειγόντων περιστατικών
 
  ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ (1993-2016)
         
  ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΑ ΝΟΣΗΛΕΥΘΕΝΤΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ  ΙΑΤΡΕΙΑ
 '93 419 321 988 974
 '94 466 286 1112 1010
 '95 562 294 1264 1133
 '96 585 313 1386 1223
 '97 600 390 1484 1321
 '98 681 388 1827 1333
 '99 748 376 1632 1386
 '00 660 428 1498 1300
 '01 677 446 1577 1487
 '02 612 472 1570 1869
 '03 597 425 1782 1862
 '04 757 487 1954 1852
 '05 569 443 1680 1975
 '06 650 429 1849 2012
 '07 622 415 1607 2040
 '08 612 449 1127 2145
 '09 600 397 1492 1693
 '10 500 436 1267 1811
 '11 502 250 1458 2626
 '12 592 428 1643 2162
 '13 657 338 1827 2543
 '14 698 444 1857 2464
 '15 721 250* 1872 2107
'16 694 266* 1973 2083
'17 715 367* 2052 2309  
'18 969 150* 2041 2990
'19 900 140* 1891 3728
'20 504   2934 2284

* Η οικονομική κρίση επηρέασε αρνητικά και την συχνότητα εκτέλεσης επεμβάσεων με τοπική αναισθησία καθ'όσον οι ασθενείς φοβούμενοι τις επιπτώσεις από την ολιγόημερη ή και την ημερήσια αποχή από την εργασία της απέχουν από την ιδέα εκτέλεσης μη σοβαρών για την υγεία τους χειρουργικών παρεμβάσεων με μείωση κατα 50% σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για το έτος 2015 και 2016.