ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Ερευνητικό έργο

Εκπόνηση πολλών πειραματικών μελετών, σε συνεργασία με Τμήματα – Τομείς της Ιατρικής Σχολής και της Κτηνιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.
Συμμετοχή με μελέτες σε Πανελλήνια, Πανευρωπαϊκά και Παγκόσμια συνέδρια.
Δημοσιεύσεις μελετών – εργασιών σε Ελληνικά, Ευρωπαϊκά και Παγκόσμια Ιατρικά Περιοδικά. Συμμετοχή στην συγγραφή Βιβλίων.
 

 
 
Εργασίες δημοσιευθείσες σε ξένα περιοδικά
Εργασίες δημοσιευθείσες σε ελληνικά περιοδικά
Ανακοινώσεις σε ξένα συνέδρια
Ανακοινώσεις σε ελληνικά συνέδρια
Πειραματικές μελέτες
Συμμετοχή σε συγγραφή βιβλίων
26
18
47
151
5
6