ΕΡΓΟ ΚΛΙΝΙΚΗΣ

Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών. Μέχρι τις αρχές του 2000, εκπαίδευση φοιτητών, της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ. Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού. Εκπαίδευση Ειδικών Χειρουργών από διάφορα Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.