ΝΕΑ & ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

23/03/2017

Απόκτηση νέου λαπαροσκοπικού πύργου High Definition

Η κλινική μας πλέον διαθέτει νέο λαπαροσκοπικό πύργο High Definition με την χορηγία της εταιρείας Μαυρογένης Α.Ε.

Με την απόκτηση του δίνεται η δυνατότητα της εκτέλεσης προκεχωρημένης λαπαροσκοπικής χειρουργικής.