Ιστορική αναδρομή

Η ιστορία της Β’ Χειρουργικής Κλινικής, είναι σχετικά νέα. Ιδρύθηκε – συστάθηκε την 25η Αυγούστου 1983 ταυτόχρονα με την θέσπιση του Εθνικού Συστήματος Υγείας στην Ελλάδα και αρχικά λειτούργησε περιλαμβάνοντας δύο ξεχωριστά αλλά αλληλοκαλυπτόμενα Τμήματα: 1) Γενικής Χειρουργικής και 2) ΚαρδιοΘωρακοΧειρουργικής.

Η αρχική σύνθεση του Ιατρικού Προσωπικού της Κλινικής περιελάμβανε τους γενικούς Χειρουργούς:
 
 • Χριστιανόπουλο Γεώργιο
 • Καραμόσχο Κωνσταντίνο
 • Κουτμερίδη Δημήτριο και
 • Χαραλαμπίδη Κωνσταντίνο

Αργότερα προσελήφθησαν και οι Χειρουργοί:
 
 • Μήσιας Γεώργιος
 • Διαρμισάκης Εμμανουήλ
 • Αντωνίου Χρήστος και
 • Παπαδόπουλος Γεώργιος.

Ολοι οι παραπάνω ιατροί, συμμετείχαν τόσο στις δραστηριότητες της Γενικής Χειρουργικής όσο και σε εκείνες της Καρδιοθωρακοχειρουργικής συμπεριλαμβανομένης και της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας καθώς και της Χειρουργικής των Αγγείων με την προσθήκη στην ομάδα του αγγειοχειρουργού Σιδηρόπουλου Δημητρίου.

Με την πλήρη εφαρμογή – ανάπτυξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας, επήλθε αρχικά διαχωρισμός των δύο τμημάτων, και η αυτοτελής – ανεξάρτητη Β’ Χειρουργική Κλινική εντάχθηκε στο σύστημα το 1985, με την παρακάτω σύνθεση:
 
 • Π. Δεληκάρης Διευθυντής
 • Γ. Χριστιανόπουλος Επιμελητής Α’
 • Ν. Αντωνίτσης Επιμελητής Α’
 • Ι. Πετρόχειλος Επιμελητής Α'
 • Κ. Καραμόσχος Επιμελητής Β’
 • Δ. Κουτμερίδης Επιμελητής Β’
 
ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ

Τον Ιανουάριο του 2000,
απεβίωσε ο μέχρι τότε Διευθυντής Π. Δεληκάρης,
και την θέση του κατέλαβε 
μετά από ανοικτή προκήρυξη και κρίση ο Κος Γ. Χριστιανόπουλος.


 


Στη διάρκεια των επόμενων ετών, αρκετοί συνάδελφοι μετακινήθηκαν από και προς την Κλινική για διαφόρους λόγους, με αποτέλεσμα η σύνθεση της Κλινικής να διαμορφωθεί ως ακολούθως:

 
Διευθυντής: Γ. Χριστιανόπουλος
Αν. Διευθυντής: Δ. Κουτμερίδης
Επιμελητές: Γ. Παγώνης
Δ. Γκονέζου
Β. Πενόπουλος


 
Το έργο της Κλινικής συνεχίστηκε ομαλά και αδιαλείπτως σε όλους του προαναφερθέντες τομείς και σε όλα τα επίπεδα.
 
O Κος Γ. Χριστιανόπουλος περάτωσε ευδοκίμως (συνταξιοδοτήθηκε) την υπηρεσία του το 2009 και τη διεύθυνση της Κλινικής ανέλαβε με ανάθεση ο Κος  Δ. Κουτμερίδης.
 
Το 2012 επήλθε η συγχώνευση της Α’ Χειρουργικής Κλινικής στην Κλινική μας, μετά την αποχώρηση του Διευθυντή της Κου Ν. Μακραντωνάκη. Οι ανακατατάξεις συνεχίστηκαν με την προσθήκη ειδικών και ειδικευομένων ιατρών της Α’ Χειρουργικής Κλινικής.
 
Το 2013 συνταξιοδοτήθηκε ο Κος Δ.Κουτμερίδης και ανέλαβε ως νέος διευθυντής ο Κος Β. Πενόπουλος, μετά από νόμιμη εσωτερική διαδικασία αξιολόγησης – κρίσης του Νοσοκομείου μας. Η παρούσα σύνθεση της Β’ Χειρουργικής Κλινικής έχει ως ακολούθως:


 
Συντονιστής Διευθυντής:     Πενόπουλος Βασίλειος
Διευθυντές:
   
    Παγώνης Γρηγόριος
  
Επιμελητές Α':       Καλφάδης Σταύρος
    Ιωσηφίδου Σοφία

Επιμελητές Β':
   
  
 

 


Μετά την πλήρη ανεξαρτητοποίηση της, η Κλινική ανέπτυξε ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων όπως:
 
 1. Ιατρικό έργο
 2. Εκπαιδευτικό έργο
 3. Ερευνητικό έργο
 4. Κοινωνικό έργο