Εκπαιδευτικό έργο

Εκπαίδευση ειδικευομένων ιατρών.
Εκπαίδευση φοιτητών της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.(μέχρι τις αρχές του 2000)
Εκπαίδευση Νοσηλευτικού Προσωπικού.
Εκπαίδευση Ειδικών Χειρουργών από διάφορα Νοσοκομεία της Βορείου Ελλάδος στην Λαπαροσκοπική Χειρουργική.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΩΝ