Σας καλωσορίζουμε

στο επίσημο ιστολόγιο της Β’ Χειρουργικής Kλινικής
του Γ.Ν.Θ. “Γ. Παπανικολάου”
Το ιστολόγιο δημιουργήθηκε σε μια προσπάθεια εγκυρότερης ενημέρωσης και επικοινωνίας των ενδιαφερόμενων όσον αφορά τα θέματα και τη λειτουργία της Kλινικής μας.

Μέσω αυτού του ιστοχώρου ο οποίος εμπλουτίζεται καθημερινά, με καινούργια δεδομένα, σας παρέχεται πληροφόρηση σχετικά με τη δομή, τη λειτουργία, τις καινοτομίες και τις δραστηριότητες της Kλινικής μας ως προς το κλινικό, νοσηλευτικό και ερευνητικό έργο.

Εάν είστε ασθενής σας προσκαλούμε στον ιστοχώρο μας να βρείτε πληροφορίες που ενδιαφέρουν την υγεία σας. Εάν είστε υποψήφιος ειδικευόμενος η παρεχόμενη στην Κλινική μας εκπαίδευση αποκτά πλέον εκπαιδευτικό υπόβαθρο παρόμοιο με αυτό διεθνών προτύπων. Εάν είστε συνάδελφος ή ερευνητής θα ανακαλύψετε ένα περιβάλλον πρόθυμο να σας προσφέρει εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία. Καλή πλοήγηση.
 
Με φιλικούς χαιρετισμούς
εκ μέρους όλου του Ιατρικού
και Νοσηλευτικού προσωπικού
της Κλινικής μας.

Β. Μ. Πενόπουλος
Συντονιστής Διευθυντής
Β΄ Χειρουργικής Κλινικής